תב"ע 580/רחוב הירקון

בשנת 2010 קיבלה החברה שטח של כ-100 דונם בדרום רחוב הירקון (אבוחצירא-המכבים). במהלך השנים פעלה החברה לפינוי מחזיקים שלא בבעלות מציר הכביש, הפיכתו מחד-סטרי לדו-סטרי של 25 מטר ופינוי שטחים לצורך מבני ציבור, שטחים ירוקים ובניית כ-1,350 יח"ד.

החברה פועלת ביתר שאת בשנתיים האחרונות לקידום התב"ע בוועדה המחוזית. בימים אלו מושלמת הגשת התב"ע במחוזית.

תבע 580