פיתוח תשתיות צפון העיר 572

החברה הכלכלית היא החברה המנהלת עבור עיריית ב"ב ורשות מקרקעי ישראל לפיתוח תשתיות בתא שטח של כ-1,500 דונם בצפון העיר, בין גדות נחל הירקון וציר אם המושבות.
תא השטח מחולק לפארק של כ-350 דונם, שכונת מגורים של כ-2,200 יח"ד ומיליון וחצי מטר תעסוקה.

החברה הכלכלית אמונה על פיתוח התשתיות לצורך ביצוע הפרויקט.

בימים אלו החברה מסיימת את חלקו הראשון של עבודות התשתיות ונערכת לתחילת בניה של יחידות הדיור לרבות תשתיות על.

תבע 572

תבע 572