שוק פרדס כץ אבוחצירא

בפינת הרחובות מנחם בגין ואבוחצירא קיים שוק פרדס כץ הכולל כ-140 נכסים אשר כמחציתם שוממים. נוסף לכך קיימות כמה פלישות למתחם.

חברת אזורים רכשה את זכויות המִנהל לפני שנים אחדות. החברה פעלה כשותפה עם חברת אזורים בקידומה של תב"ע המייצרת 300 יח"ד וכ-200 מ"ר מסחר וכן מגדל בן 15-12 קומות.

שוק אבוחצירא