פריסת מצלמות אכיפה

האכיפה מתבצעת באמצעות מצלמות נייחות הממוקמות ברחובות כהנמן ואהרונוביץ', להלן מיקומי המצלמות:

 • אהרונוביץ 10 עד פינת נפחא
 • אהרונוביץ פינת נפחא עד אהרונוביץ פינת השלושה
 • אהרונוביץ פינת הושע עד אהרונוביץ 26
 • אהרונוביץ פינת ר' עקיבא עד אהרונוביץ 52
 • אהרונוביץ 11-19
 • כהנמן 72-80
 • כהנמן 100-112
 • כהנמן 111-129
 • הירקון 22
 • הירקון 28

 

האכיפה מתבצעת באמצעות מצלמות נייחות הממוקמות ברחוב ז'בוטינסקי להלן מיקומי המצלמות:

 • רח' ז'בוטינסקי 56 לבאים מכיוון מערב למזרח (מצלמת נת"צ מס' 3801)
 • רח' ז'בוטינסקי 180 לבאים מכיון מערב למזרח (מצלמת נת"צ 3803)
 • רח' ז'בוטינסקי 29 לבאים מכיון מזרח למערב (מצלמת נת"צ 3807)