רישום לגני ילדים

הרישום לגני הילדים מתבצע באמצעות מערכת טלפונית לרישום ושיבוץ. 

המערכת פתוחה לביצוע הרישום בתקופת הרישום בלבד.

ילדים שהוריהם לא יירשמו אותם במועד ישובצו על בסיס מקום פנוי, והודעת השיבוץ שלהם עלולה להתעכב.

לביצוע הרישום על ההורים להתקשר למספר המיועד ולהצטייד בפרטי הזיהוי הנדרשים:

  •  מספר זהות ההורה
  • מספר זהות הילד/ה
  • מיקוד כתובת המגורים בן 7 ספרות
  •  תאריך הלידה של הילד/ה
  • סמל הגן המבוקש

תושבים חדשים בעיר או תושבים שלא עידכנו את כתובת מגוריהם במשרד הפנים - יגיעו לאגף  החינוך בעירייה בימים: א, ב, ג, ה, בין השעות 11:00-13:30.