צוות

  • צבי הרשקוביץ - מנהל משאבי אנוש ושכר

חשבות שכר

  • פנינה טורצין

  • חלי כהנא

  • יהודית שטרן

  • ציפי בלחסן

  • ציפי גרודקה

  • שיפי דודיאן