פרויקט שורשים

בני ברק היא עיר של חיבור עבר עם עתיד. מטבע הדברים המחלקה מעודדת קיומם של פרויקטים המחזקים את הקשר לשורשים החזקים של כולנו.