פרויקטים

החברה הכלכלית לבני ברק בעלת יכולת ניהול מקצועי ומתקדם ונמנית עם החברות המובילות בתחומה.
החברה מציבה לעצמה יעדים עסקיים מדידים וקוצרת בהם הצלחות רבות.
החכ"ל משמשת כזרוע הביצועית של העירייה ומהווה גם כתובת ליזמויות ופרויקטים חדשניים רבים.
מטרת החברה לתת תנופה לפיתוח פרויקטים עירוניים תוך שימת דגש לדרישות החברתיות והכלכליות של העיר.
כמו היום, גם בעתיד תמשיך החברה הכלכלית לבסס את מעמדה כעמוד תווך בעשייה העירונית ולהתמודד בהצלחה עם האתגרים הרבים שעוד צפויים לה.