אם חניתם בחניה אסורה או לדירי הרחוב, ושילמתם  אגרת הסדר חניה ובכל זאת קיבלת דוח

 אתם רשאים לקבל החזר, בעבור דמי החניה ששילמתם.

אם שילמתם באמצעות פנגו או סלו פארק, ההחזר מתבצע באופן יזום.

אם שילמתם באמצעות איזי פארק עליכם לשלוח בקשה להחזר בכתב, ולצרף אסמכתה בגין התשלום, והעתק דוח החניה בגינו שולמה האגרה בתאריך ובשעה הרלונטית, וצילום תעודת זהות של בעל הרכב.

 

 

למען הסר ספק יובהר כי אין בהשבת אגרת ההסדר בכדי לפגוע בתקפו של דו"ח החנייה ואין לראות בבקשת ההחזר משום בקשה לביטול הדו"ח ו/או להוות עילה כל שהיא לביטולו.