פתיחת תיק תתאפשר רק לאחר זימון, על העובד להופיע במשרדי החברה הכלכלית מצויד ב:

  1. תעודת זהות כולל ספח מעודכן.
  2. נשוי/אה- תאריך לידה לועזי של בן הזוג.
  3. קטינ/ה מתחת לגיל 18 - אישור כשירות לעבודה מרופא או פנקס עבודה מלשכת התעסוקה.
  4. צ'ק על שם העובד בו מופיעים שם הבנק-מס' סניף ומס' חשבון, או לחילופין אישור על ניהול חשבון בנק מהבנק עצמו.
  5. גברים העובדים עם קטינים- אישור משטרה שמופנה לחברה הכלכלית