מידע לפתיחת תיק

פתיחת תיק עובד תתאפשר רק לאחר יצירת קשר טלפוני מקדים מהחברה

בשלב הראשון יש להעביר לחברה את הפרטים הבאים:

 כתובת מגורים מעודכנת

טלפון ופלאפון מעודכנים

כתובת מייל במידה וקיים

שם קופת חולים

אם נשוי/אה – תאריך לידה לועזי של בן הזוג והאם יש לו/ה הכנסות

אם יש ילדים – האם הם בחזקת העובד/ת

האם חשבון הבנק משותף-ואם כן על שם מי.

האם יש או אין הכנסות נוספות – אם יש הכנסה נוספת חובה לצרף תיאום מס הכנסה ותיאום ביטוח לאומי (מספר תיק ניכויים- החברה הכלכלית לבני ברק 939432407)

האם יש קרן פנסיה פעילה- אם כן יש לציין איזו. לתשומת ליבך ברירת המחדל היא מיטב דש מסלול כללי ללא אישור כשרות הלכתי . שינוי המסלול להלכתי באחריות העובד מול החברה המנהלת

ובנוסף חובה לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים 

  1. תעודת זהות כולל ספח פתוח
  2. צ'ק או אישור על ניהול חשבון בנק מהבנק עצמו על שם העובד/ת
  3. קטינ/ה מתחת לגיל 18- אישור כשירות לעבודה מרופא או פנקס עבודה מלשכת התעסוקה.
  4. גברים העובדים עם קטינים- אישור משטרה שמופנה לחברה הכלכלית

את כל הנתונים הרשומים מעלה יש להעביר

 למייל : ca@bbm.org.il

או לפקס:03-5771744

 

רק לאחר קבלת כל הנתונים והמסמכים הדרושים הרשומים מעלה במלואם

תשלח ערכת קליטה מסודרת לחתימת העובד (מידע לקוי או מסמך חסר לא יטופל)

סיום הליך הקליטה לאחר קבלת כל המסמכים החתומים כנדרש.