מידע לבקשת אישורים

תביעה לדמי לידה- תבוצע רק לאחר קבלת אישור לידה.

תביעה לשמירת הריון-תבוצע רק לאחר קבלת אישור מרופא.

בקשת חופשה ללא תשלום

אישורים נוספים- ניתן לשלוח בקשה מפורטת לפקס או למייל.

פקס: 03-5771744  
מייל: ca@bbm.org.il