התחדשות עירונית

החברה פועלת בשנה האחרונה מול משרדי הממשלה לבחינת האפשרויות להתחדשות עירונית בבני ברק. החברה מתמקדת כרגע בצפון העיר בשכונת תל גיבורים ופרדס כץ.

החברה פועלת ליצירת רצף אורבני בין רחוב רבי עקיבא וציר ז'בוטינסקי לבין השכונה החדשה המוקמת בצפון העיר.

בחודשים האחרונים השלימה החברה בדיקות תכנוניות ושמאיות לחלוקת האזור למתחמי פינוי-בינוי לקראת התחלת תכנון וקידום תב"ע לאזור כולו.

התחדשות עירונית