דירקטוריון החברה

הרב אברהם רובינשטיין - יו"ר הדירקטוריון

הרב חנוך זייברט – סגן ומ"מ ראש העיר

הרב אריק אדלר – רו"ח,  גזבר העירייה

הרב שמואל ליטוב – מנכ"ל העירייה

הרב משה שלום מלאכי

הרב שמואל דדון

הרב אברהם פרטוש

רו"ח אביגיל שקוביצקי

גב' אורית אנגל

רו"ח מטי ברגמן

מאיר פינקלשטיין

רו"ח שושנה ורטהיימר