דבר המנכ"ל

החברה הכלכלית לבני ברק בע״מ הינה תאגיד עירוני בשליטה מלאה של עיריית בני ברק.
החברה הוקמה בשנת 1999 על מנת לפתח את כלכלת העיר באמצעות פיתוח וייזום פרויקטים כלכלים והפעלת פרויקטים מוניציפליים תוך דגש על התייעלות וחדשנות.
הנהלת החברה הכלכלית לבני ברק שמה לה כיעד לאזן בין הצרכים החברתיים למול פיתוח ומקסום התועלות הכלכליות של העיר. פירותיה הכלכליים של החברה חוזרים לתושבי הרשות ולהשקעה בתשתיות, שירותים ופעילויות לטובת התושבים.
שיטת העבודה בחברה מוטמעת בצורה מתמדת בכול רבדי הארגון ומדגישה את הצורך התמידי במתן שירות וחשיבה תוצאתית בצורה מדידה הניתנת להערכה. החברה שמה דגש על גמישות מחשבתית,  חדשנות ושיפור מתמיד. 
תחומי הפעילות של החברה ושיטת העבודה מייצרים חברה בעלת ייחודית אשר הבאה לידי ביטוי במטה מצומצם, ממוקד ומשימתי.
נעשה ונצליח, 


בכבוד רב,
שלמה פולק
מנכ"ל החברה