אודותינו

החברה הכלכלית לבני ברק היא בעלת יכולת ניהול מקצועי ומתקדם ונמנית עם המובילות בתחומה. 

החברה מציבה לעצמה יעדים עסקיים מדידים וקוצרת בהם הצלחות רבות.
החברה פועלת בשני מישורים מרכזיים.  מחד, החברה מפתחת ומנהלת פרויקטים יזמיים וכלכלים לפיתוח העיר בעיקר בתחומי נדל"ן, קידום תבעו"ת והשבחה, פיתוח ותשתיות, התחדשות עירונית, אנרגיה מתחדשת ועוד.   בנוסף, החברה אחראית על מגוון תחומים מוניציפליים, כדוגמת רשות החניה ורשות השילוט והפרסום, ובכך פועלת כזרוע הביצועית של העירייה תוך דגש על גמישות תפעולית, מדידה והערכה, חדשנות והתייעלות מתמדת. 
כמו היום, גם בעתיד תמשיך החברה הכלכלית לבסס את מעמדה כעמוד תווך בעשייה העירונית.  המבנה הייחודי של החברה, ופעילותה במקביל לפיתוח כלכלי יזמי והתייעלות מוניציפלית, תוך שימת דגש לדרישות החברתיות והכלכליות של העיר, מאפשר לרשות ולחברה לבסס ולהתמודד בהצלחה עם האתגרים הרבים שעוד צפויים לה.